Matej Mikuška

Matej Mikuška

Som skúsený profesionál s viac ako dekádou skúseností vo firemných financiách. Pre spoločnosti vytváram novú pridanú hodnotu prepájaním sveta financií so svetom biznisu. Zaujímam sa o implementáciu aktuálnych dátových trendov v Business Intelligence (BI).

LinkedIn