Jakub Džmura

Jakub Džmura

12 rokov sa venujem e-commerce stratégii a finančnému riadeniu. Zavádzam systémové procesy, automatizáciu, využitie dát a technológií. Pomáham s budovaním tímov, expanziou na nové trhy a zdokonaľovaním logistiky.

jakubdzmura.com LinkedIn